Bokserie


Brief | Formgi en av de tre tenkte seriene klassikerserie, skjønnlitteratur eller generell litteratur. Lag minimum 3 bind. Alle seriene gis ut på Gyldendal forlag, og logo er vedlagt. Forsidene på omslagene må ha forfatter, tittel og forlagslogo. Ryggen skal ha forfatter, tittel og forlagslogo, og baksiden en kort baksidetekst, ean-kode, isbn-nummer og forlagslogo. Klaffene skal inneholde informasjon om forfattaren og foto. 

Oppdragsgiver | Høgskolen i Gjøvik

Prosjektform | Individuelt

Når | Våren 2015

Løsning | Jeg har formgitt tre av diktsamlingene til Tor Ulven. Det sentrale temaet hos Ulven er døden og sporene som er igjen etter de døde i den levende verdenen. Ulven skildrer livet og døden på en pessimistisk måte, og denne dystre stemningen og skillet mellom liv og død ønsker jeg å formidle på omslaget.

Alle omslagene har den samme abstrakte, grå bakgrunnen som er dyster, men samtidig har litt liv i seg. Bakgrunnen skal symbolisere det uvisse som venter etter livet, og som Ulven gjerne skriver om som å gå inn i det ukjente og uvisse. Omslagene skilles fra hverandre med illustrasjonen på fremsiden og fargebruk. Siden Ulven skriver mye om naturen i sine dikt, har jeg hentet inspirasjon fra dette. Illustrasjonene som brukes er stein, blad og snøfnugg.

Illustrasjonene er redigert til å se ut som avtrykk og at det skjer en forråtnelse. I Ulvens dikt er tid en sentral faktor, og han skriver mye om avtrykket og sporene som blir igjen og som gradvis forsvinner. Jeg symboliserer tidsfaktoren og skillet mellom det levende og døde med at en del av symbolet også er gjengitt på båndet i kalkerpapir. Bildet på kalkerpapir er i en svak monokromatisk farge for å tilføre liv til symbolet.

Rundt omslagene er det et bånd i kalkerpapir som inneholder informasjon om bøkene. På båndets fremside er logo, boktittel og forfatter plassert, og på baksiden står logo, ean-kode og isbn-nummer sammen med et dikt som har sammenheng med symbolet som brukes på omslaget. Den fremre klaffen inneholder informasjon om forfatteren og et bilde av ham. All tekst er satt i Egyptienne. Jeg valgt en egyptienne fordi denne skriften både er ren og enkel, samtidig som den har et hardt og rått uttrykk som passer til Ulvens dikt. Forfatterens navn står i svart, skrift, mens boktittelen har farge som samsvarer med fargen brukt på illustrasjonen. 

Bruk av samme type illustrasjoner, likt typografisk oppsett og farger både skiller bøkene fra hverandre, men viser også at de tilhører samme serie.