Kalligrafi


Brief | Velg en tekst eller et tema som kan fordeles over minst 16 sider inkludert tittelside og kolofon. Bruk engelsk grunnskrift (Foundational Hand) eller kursiv i kombinasjon med rustic, romerske majuskler eller bokstavene du designet ut fra en gjenstand. Legg vekt på en gjennomført layout i komposisjonen av boksidene. 

Oppdragsgiver | Høgskolen i Gjøvik

Prosjektform | Individuelt

Når | Våren 2014

Løsning | Jeg valgte å lage en bok med teksten fra diktet «Til ungdommen». Diktet har alltid betydd mye for meg, og jeg ønsket å få frem at dette er et dikt som ble skrevet rett før utbruddet av andre verdenskrig.

Versene er skrevet i kursiv på et grovt, brunt, håndlaget papir som jeg har brent langs kantene. Ettersom det er håndlaget papir og ikke har en bestemt fiberretningen, flyter blekket litt utover. Dette var både en utfordring for å få en jevn skrift, men det var samtidig også en stilig effekt som gir boka et røffere uttrykk. Fra hvert vers fremhever jeg ett ord som oppsummerer hva verset handler om. På denne måten er det innholdet og budskapet i diktet som er i fokus. Dette ordet er skrevet i romerske majuskler og står på oppslagets venstreside.

Permene er trukket i et tykt, grovvevd stoff og permer og sidene er sydd sammen med koptisk innbinding. Alle disse elementene er ment for å bidra til inntrykket av hvilken tidsepoke diktet kommer fra og formidle det røffe og harde budskapet som er i diktet.