veifinning


Brief | Design et helhetlig  veifinningssystem for Gjøvik sentrum. Systemet skal utvikles spesifikt for Gjøvik, men bør være fleksibelt nok til også å kunne tas i bruk i andre byer med lokale tilpasninger. Prototypesystemet må inkludere en identifisering av viktige landemerker og destinasjoner i bybildet, oversiktsskilt med kart, retningsangivende skilt og lokasjonsskilt. Systemet skal også inneholde eventuell støtteinformasjon til brukerne og bør følge prinsipper for universell utforming. Prosjektet skal ende opp i en prototype av et helhetlig veifinnings- og skiltsystem for Gjøvik sentrum hvor dere visualiserer systemet deres, prototyper på skilt og annet materiale dere finner nødvendig.

Oppdragsgiver | Høgskolen i Gjøvik

Prosjektform | Gruppearbeid

Når | Våren 2015

Løsning | Vårt utgangspunkt var at veifinningssystemet skulle være  lett forståelig der brukerene opplever systemet som brukervennlig og motiverende. Vi startet derfor arbeidet med en analysefase for å kartlegge brukerbehov og -ønsker. I tillegg skal systemet fremstå som et tiltalende konsept, med en enhetlig og estetisk tiltalende utforming.

Veifinningssystemet skal motivere folk til å bruke beina for å komme seg rundt i Gjøvik og være nyttig både for fastboende og turister. Skiltene inneholder derfor informasjon om tidsbruk til ulike destinasjoner både for gående og syklende. 

Skriften vi har brukt er Frutiger. Den har god leselighet på grunn av stor x-høyde og åpne former, og den egner seg derfor godt til veifinning. Basert på skriften tilpasset vi standardiserte piktogrammer til bruk på skiltene. Piktogrammene er et supplement til informasjonsteksten på skiltene og gjør at det er lettere å forstå innholdet på tvers av ulike språk. For å sikre at også utenlandske personer skal finne frem, er mye informasjon også gitt på engelsk.

Skiltene har en karakteristisk utforming som gjør at de  er lett gjenkjennelige i bybildet. Sokkelen er formet som bauen på en båt og er inspirert av Skibladner og Mjøsa. Av samme grunn har vi valgt å bruke en frisk blåfarge.

Ettersom mye veifinning i dag foregår digitalt, utviklet vi også en applikasjon. Denne er todelt med en kartdel og en motivasjonsdel. Under kartfunksjonen finnes også veibeskrivelse.  Motivasjonsdelen bygger på et poengsystem der man får poeng etter distansen man beveger seg. I tillegg gis det tips for å motivere folk til å gå eller sykle.