vitenskapelig tidsskrift


Brief | Med utgangspunkt i et vitenskapelig tidsskrift skal studentene utvikle et design der den grafiske formen signaliserer at det aktuelle tidsskriftet er et veletablert og anerkjent akademisk fagtidsskrift. Designet skal være basert på et tidsriktig og tiltalende formspråk med høy grad av praktisk funksjonalitet og brukervennlighet. Tidsskriftet skal ha en grafisk identitet som er gjennomgående, men som samtidig på en effektiv måte differensierer fra nummer til nummer og årgang til årgang. Redesign av innmat foregår som gruppearbeid, og omslagene lages individuelt.

Oppdragsgiver | Høgskolen i Gjøvik

Prosjektform | Individuelt og gruppe

Når | Høsten 2013

Løsning | Løsningen skal få frem at Uniped er et seriøst, akademisk tidsskrift, men også at det fremstår som moderne og innbydende. I forhold til utgangspunktet, ønsket jeg å lage et mer levende tidsskrift. 

Omslaget består av utfallende fotografi i svarthvitt. Fotografiet går også over ryggen og litt inn på baksiden. Hvert nummer har et tema, og forsidebildet illustrerer det aktuelle temaet. Nummer skilles fra hverandre med bruk av ulike bilder, og årgangene skilles med bruk av forskjellige farger. På fremsiden er det et fargefelt med navnet på tidsskriftet, årgang og nummer for å gjøre Uniped lett gjenkjennelig. Fargen på omslaget er hentet med utgangspunkt i fargen som brukes på innmaten, men har et roligere og mer seriøs uttrykk. Baksiden består av innholdsfortegnelse, EAN-kode og et felt for å trykke adresse og returadresse. 

Med tanke på innmaten har vi vektlagt at teksten skal være god og enkel å lese. Til brødtekst og hovedtitler brukes Sabon, mens Scala Sans brukes til lavere tittelnivåer og tilleggsinformasjon. For å skille bokanmeldelser fra annen tekst, er også denne satt i Scala Sans. Oppsettet vi bruker er symmetrisk satsspeil med to spalter, der brødteksten er en bred spalte som alltid er plassert inn mot ryggen. Den smalere spalten er plassert ytterst og inneholder tilleggsinformasjon. Dette oppsettet er gjennomgående på alle sider bortsett fra bokanmeldelsene, der vi bruker et asymmetrisk oppsett. Dette er for å kunne starte nye bokanmeldelser uansett om det er en høyre- eller venstreside.

Inni tidsskriftet har vi brukt friske farger for å skille ut enkelte elementer, i tillegg til at det skaper litt liv. Siden dette brukes på få og små elementer, har vi brukt en veldig frisk farge. I likhet med omslagene, vil fargen som brukes inni variere fra årgang til årgang.